placeholder
11-5-2023
  • Nieuws

Het ARTIS-Groote Museum viert 1-jarig bestaan

Op 12 mei is het precies één jaar geleden dat het ARTIS-Groote Museum heropende. Het Groote Museum is een plek waar de bezoeker overeenkomsten met al het andere leven op aarde ervaart. Niet alleen door te kijken maar ook door te ruiken, voelen, proeven en horen. Ruim 80.000 bezoekers hebben het museum het afgelopen jaar weten te vinden.

 

ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius – ‘In ARTIS verwonder je je over de natuur en al het leven om ons heen. Van het kleinste, onzichtbare leven in Micropia, tot de dieren en planten in het park en het oneindige in het Planetarium. In het Groote Museum ervaar je dat je verbonden bent met alles wat leeft. Dat maakt het museum een belangrijk onderdeel van het grotere ARTIS verhaal.’

placeholder

‘Leeftijdsloos interactief’

De overgrote meerderheid van bezoekers geeft aan iets nieuws te hebben geleerd in het museum. ‘Leeftijdsloos interactief, zet aan het denken over grote thema’s en houdt een spiegel voor’, aldus een bezoeker. Ongeveer de helft van de bezoekers is zich na een bezoek bewuster van de rol die wij als mens in de natuur spelen. De wens om terug te keren en weer iets nieuws te ervaren is dan ook hoog, namelijk 80%.

Nieuwe invalshoeken

De brede programmering die afgelopen jaar is opgezet, waaronder de series Groote Museum Vraagt, Grote Denkers, en Doeners en Doorbrekers, krijgt het komende jaar opnieuw invulling. Net als in 1855 zijn er in het heropende museum dagelijks samenkomsten om de natuur te bestuderen. Het museumteam behandelt samen met het publiek filosofische vraagstukken over actuele thema’s. Een van de nieuwste samenkomsten gaat over de hoeveelheid spullen die mensen verzamelen in de huidige consumptiemaatschappij.

placeholder

Het museum van grote vragen

Grote Denkers, zoals milieurechtenactivist Jessica den Outer, future food designer Chloé Rutzerveld en primatoloog Frans de Waal, delen vanuit verschillende vakgebieden hun inzichten. Op dinsdag 23 mei is er een speciale editie van de serie Grote Denkers ter gelegenheid van het 185-jarige jubileum van ARTIS. Huidig ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius (2017-heden) gaat in gesprek met zijn voorgangers oud-directeur Maarten Frankenhuis (1990-2003) en ARTIS-oprichter Gerardus Westerman (1838-1890). In de Oostzaal vertellen ze over hun tijd als directeur en wisselen van gedachten over ARTIS door de eeuwen heen. Acteur Helmert Woudenberg vertolkt Westerman. In dezelfde ruimte is een nieuwe installatie ingericht waar bezoekers hun vragen kunnen achterlaten. Een deel van de vragen wordt uitgelicht.

 

Karlien Pijnenborg, hoofd ARTIS-Groote Museum: 'Grote vragen zijn belangrijk, diepe nieuwsgierigheid, een kind stelt rond de 75 vragen per dag, bij volwassenen is dat veel minder. Die echt nieuwsgierige vragen kunnen mensen nu achterlaten in het museum, vragen leiden tot nieuwe vragen en niet tot een concreet antwoord. Wel tot een gesprek, gedachte of overpeinzing.'

placeholder
De achtergevel van het hoofdgebouw van Natura Artis Magistra, 1865 © ARTIS, Elias Spanier en H.W. Last, Stadsarchief Amsterdam

ARTIS 185 jaar

Deze maand is het 185 jaar geleden dat het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra werd opgericht. Het Hoofdgebouw, waar het huidige ARTIS-Groote Museum gevestigd is, was in 1855 het eerste gebouw voor de leden van het genootschap. De eerste verdieping werd als museum ingericht. De leden konden de natuur bestuderen geordend in vitrines en kasten vol objecten, zoals schelpen, schedels en opgezette dieren. Mensen zagen zichzelf toen als buitenstaanders: wij bevinden ons hier en de natuur bevindt zich daar. Het ARTIS-Groote Museum biedt nu een nieuw perspectief en laat je ervaren dat je verbonden bent met alles wat leeft.

placeholder
Prent Groote Museum binnen, Willem Hekking, 1872